Αποθήκη

Table of Contents

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ #

 1. Εισαγωγή ειδών
 2. Αναζήτηση ειδών
 3. Κινήσεις ειδών
 4. Εκτυπώσεις ειδών
 5. Τιμοκατάλογος
 6. Εκτυπώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ

Για να προσθέσετε εμπορεύματα, υπηρεσίες ή προϊόντα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε την κατηγορία “Αποθήκη” από το κύριο μενού.
 2. Στη συνέχεια, επιλέξτε την υποκατηγορία “Είδη” και έπειτα “Εισαγωγή”.
 3. Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία για το εμπόρευμα, την υπηρεσία ή το προϊόν που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Όταν έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία, πατήστε το κουμπί “Αποθήκευση” για να αποθηκεύσετε το εμπόρευμα, την υπηρεσία ή το προϊόν στη βάση δεδομένων σας.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Για να αναζητήσετε τα είδη στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε την κατηγορία “Αποθήκη” από το κύριο μενού.
 2. Στη συνέχεια, επιλέξτε την υποκατηγορία “Είδη”.
 3. Επιλέξτε την επιλογή “Αναζήτηση”.
 4. Συμπληρώστε τα φίλτρα αναζήτησης που επιθυμείτε.
 5. Αφού συμπληρώσετε τα φίλτρα αναζήτησης, πατήστε το κουμπί “Εφαρμογή Φίλτρων”.
 6. Θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα των ειδών που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης που ορίσατε.