Το Plugin είναι δωρεάν! Επιλέγετε την έκδοση που επιθυμείτε και πληρώνετε μόνο την συνδρομή MyData

Για πρώτη φορά στην Ελλαδα 15 Μέρες δωρεάν MyData μέσω παρόχου σε όλα τα πακέτα!

Δωρεάν Δοκιμή

Επιλέξτε πόσα παραστατικά εκδίδετε ανά μήνα

Eshop MyData Business

Αυτοματοποίηση στο έπακρο 

 • Έκδοση αποδείξεων (λιανική)
 • Έκδοση τιμολογίων (χονδρική)
 • Αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικό βάση κανόνων
 • Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών
 • Διαχείριση μεταφορικών εξόδων
 • Επιλογη έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου κατά το checkout
 • Έκδοση Πιστωτικών παραστατικών

 36€  18€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 40€  20€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Gold

Ολοκληρωμένο κύκλωμα φορολογικού μηχανισμού

 • Ότι περιλαμβάνει το E-Shop MyData Bussiness
 • Ενσωμάτωση με εξωτερικά λογισμικά ERP, CRM
 • Έκδοση παραστατικών εξωτερικού (invoices) εντός/εκτός Ε.Ε.
 • Διαχείριση MyData λοιπών εξόδων (π.χ. έξοδα αντικαταβολής)
 • Διαχείριση μηδενικών Φ.Π.Α. και αποστολή τους στο MyData
 • Αυτόματοι χαρακτηρισμοί MyData ειδών αποθήκης
 • Έλεγχος ΑΦΜ και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιχείρησης στο checkout
 • Υποστήριξη διαφορετικών νομισμάτων(π.χ. Δολάριο)

 50€  25€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 36€  28€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Business

Αυτοματοποίηση στο έπακρο 

 • Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (λιανική)
 • Έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 • Αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικό βάση κανόνων
 • Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών
 • Διαχείριση μεταφορικών εξόδων
 • Επιλογη έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου κατά το checkout
 • Έκδοση Πιστωτικών παραστατικών

 36€  18€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 40€  20€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Gold

Ολοκληρωμένο κύκλωμα φορολογικού μηχανισμού

 • Ότι περιλαμβάνει το E-Shop MyData Bussiness
 • Ενσωμάτωση με εξωτερικά λογισμικά ERP, CRM
 • Έκδοση παραστατικών εξωτερικού (invoices) εντός/εκτός Ε.Ε.
 • Διαχείριση MyData λοιπών εξόδων (π.χ. έξοδα αντικαταβολής)
 • Διαχείριση μηδενικών Φ.Π.Α. και αποστολή τους στο MyData
 • Αυτόματοι χαρακτηρισμοί MyData ειδών αποθήκης
 • Έλεγχος ΑΦΜ και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιχείρησης στο checkout
 • Υποστήριξη διαφορετικών νομισμάτων(π.χ. Δολάριο)

 50€  25€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 36€  28€ /μήνα

MyData 500 παραστατικά/μήνα - 6.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Business

Αυτοματοποίηση στο έπακρο 

 • Έκδοση αποδείξεων (λιανική)
 • Έκδοση τιμολογίων (χονδρική)
 • Αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικό βάση κανόνων
 • Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών
 • Διαχείριση μεταφορικών εξόδων
 • Επιλογη έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου κατά το checkout
 • Έκδοση Πιστωτικών παραστατικών

 36€  23€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 40€  26€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Gold

Ολοκληρωμένο κύκλωμα φορολογικού μηχανισμού

 • Ότι περιλαμβάνει το E-Shop MyData Bussiness
 • Ενσωμάτωση με εξωτερικά λογισμικά ERP, CRM
 • Έκδοση παραστατικών εξωτερικού (invoices) εντός/εκτός Ε.Ε.
 • Διαχείριση MyData λοιπών εξόδων (π.χ. έξοδα αντικαταβολής)
 • Διαχείριση μηδενικών Φ.Π.Α. και αποστολή τους στο MyData
 • Αυτόματοι χαρακτηρισμοί MyData ειδών αποθήκης
 • Έλεγχος ΑΦΜ και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιχείρησης στο checkout
 • Υποστήριξη διαφορετικών νομισμάτων(π.χ. Δολάριο)

 70€  35€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 80€  40€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Business

Αυτοματοποίηση στο έπακρο 

 • Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (λιανική)
 • Έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 • Αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικό βάση κανόνων
 • Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών
 • Διαχείριση μεταφορικών εξόδων
 • Επιλογη έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου κατά το checkout
 • Έκδοση Πιστωτικών παραστατικών

 36€  23€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 40€  26€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Gold

Ολοκληρωμένο κύκλωμα φορολογικού μηχανισμού

 • Ότι περιλαμβάνει το E-Shop MyData Bussiness
 • Ενσωμάτωση με εξωτερικά λογισμικά ERP, CRM
 • Έκδοση παραστατικών εξωτερικού (invoices) εντός/εκτός Ε.Ε.
 • Διαχείριση MyData λοιπών εξόδων (π.χ. έξοδα αντικαταβολής)
 • Διαχείριση μηδενικών Φ.Π.Α. και αποστολή τους στο MyData
 • Αυτόματοι χαρακτηρισμοί MyData ειδών αποθήκης
 • Έλεγχος ΑΦΜ και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιχείρησης στο checkout
 • Υποστήριξη διαφορετικών νομισμάτων(π.χ. Δολάριο)

 70€  35€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 80€  40€ /μήνα

MyData 1.000 παραστατικά/μήνα - 12.000 παραστατικά/έτος

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Business

Αυτοματοποίηση στο έπακρο 

 • Έκδοση αποδείξεων (λιανική)
 • Έκδοση τιμολογίων (χονδρική)
 • Αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικό βάση κανόνων
 • Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών
 • Διαχείριση μεταφορικών εξόδων
 • Επιλογη έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου κατά το checkout
 • Έκδοση Πιστωτικών παραστατικών

 36€  28€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 50€  32€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Gold

Ολοκληρωμένο κύκλωμα φορολογικού μηχανισμού

 • Ότι περιλαμβάνει το E-Shop MyData Bussiness
 • Ενσωμάτωση με εξωτερικά λογισμικά ERP, CRM
 • Έκδοση παραστατικών εξωτερικού (invoices) εντός/εκτός Ε.Ε.
 • Διαχείριση MyData λοιπών εξόδων (π.χ. έξοδα αντικαταβολής)
 • Διαχείριση μηδενικών Φ.Π.Α. και αποστολή τους στο MyData
 • Αυτόματοι χαρακτηρισμοί MyData ειδών αποθήκης
 • Έλεγχος ΑΦΜ και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιχείρησης στο checkout
 • Υποστήριξη διαφορετικών νομισμάτων(π.χ. Δολάριο)

 80€  40€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 100€  45€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Business

Αυτοματοποίηση στο έπακρο 

 • Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (λιανική)
 • Έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 • Αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικό βάση κανόνων
 • Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών
 • Διαχείριση μεταφορικών εξόδων
 • Επιλογη έκδοσης απόδειξης/τιμολογίου κατά το checkout
 • Έκδοση Πιστωτικών παραστατικών

 36€  28€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 50€  32€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Eshop MyData Gold

Ολοκληρωμένο κύκλωμα φορολογικού μηχανισμού

 • Ότι περιλαμβάνει το E-Shop MyData Bussiness
 • Ενσωμάτωση με εξωτερικά λογισμικά ERP, CRM
 • Έκδοση παραστατικών εξωτερικού (invoices) εντός/εκτός Ε.Ε.
 • Διαχείριση MyData λοιπών εξόδων (π.χ. έξοδα αντικαταβολής)
 • Διαχείριση μηδενικών Φ.Π.Α. και αποστολή τους στο MyData
 • Αυτόματοι χαρακτηρισμοί MyData ειδών αποθήκης
 • Έλεγχος ΑΦΜ και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων επιχείρησης στο checkout
 • Υποστήριξη διαφορετικών νομισμάτων(π.χ. Δολάριο)

 80€  40€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

 100€  45€ /μήνα

MyData Απεριόριστα - Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης 5.000 παραστατικών/μήνα - 60.000 παραστατικά/έτος

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Δεν μπορείτε να επίλεξετε έκδοση; Δείτε την σύγκριση εκδόσεων

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, το plugin MyData E-shop, αντικαθιστά πλήρως την ανάγκη ταμειακής μηχανής και μπορείτε να εκδίδετε τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών απευθείας απο το e-shop σας χωρίς άλλο λογισμικό ή εξοπλισμό. Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα αρκεί για την έκδοση αποδείξεων.

Η νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή απο την ταμειακή μηχανή όταν χρησιμοποιείται MyData μέσω παρόχου. Η Primer Software είναι αδειοδοτημένος πάροχος MyData, όπως διαφαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο της ΑΑΔΕ:

https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis

Το MyData είναι η ελάχιστη υποχρέωση που έχουν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις απο 1/1/2021. Περιλαμβάνει την ασύγχρονη αποστολή όλων των παραστατικών προς την ΑΑΔΕ και δεν αντικαθιστά τον φορολογικό μηχανισμό ή την ταμειακή μηχανή.

Το MyData μέσω παρόχου είναι η σύγχρονη (online,άμεση) αποστολή των παραστατικών πωλήσεων προς την ΑΑΔΕ. Η χρήση του αντικαθιστά τον φορολογικό μηχανισμό και οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα πέραν του υπολογιστή ή του smartphone, όπως επίσης δίνει τα φορολογικά οφέλη:

3ετής παραγραφή για φορολογικό έλεγχο
Υπεραπόσβεση όλων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για το MyData (παρόχου, λογισμικού και τεχνικού εξοπλισμού) στο 200%.

Το Primer MyData είναι το λογισμικό της Primer Software για την διασύνδεση λογισμικών ERP, CRM με την ΑΑΔΕ. Η Primer Software είναι αδειδοτημένος πάροχος MyData απο την ΑΑΔΕ με αρ. αδείας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_01_107 Primer Software ΙΚΕ_001_Primer MyData_V1_21012021

Προς το παρόν υποστηρίζεται μόνον η πλατφόρμα woocommerce. Εντός του επομένου χρονικού διαστήματος όμως θα ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις και με άλλες πλατφόρμες. Αν χρησιμοποιείτε άλλη πλατφόρμα και επιθυμείτε την διασύνδεση της με το plugin Primer E-Shop, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να βρούμε την λύση που χρειάζεστε.

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα προγράμματα της αγοράς είτε μέσω dump files, μέσω αποστολής αρχείων με email,αλλά και με άλλους τρόπους ανάλογα με το λογισμικό που επιθυμείτε να διασυνδέσετε.

Κανένα plugin τιμολόγησης για Eshops δεν παρέχει διασύνδεση με MyData μέσω παρόχου και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται απο την Ελληνική νομοθεσία η έκδοση αποδείξεων χωρίς την χρήση φορολογικού μηχανισμού ή και ταμειακής μηχανής.

Επίσης, δεν μπορούν να αποροφήσουν τα φορολογικά οφέλη που δίνει η διασύνδεση με πάροχο MyData-Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά οφέλη, δείτε την ερώτηση “Ποια είναι η διαφορά μεταξύ MyData και του MyData μέσω παρόχου”.

Το Primer MyData E-Shop δεν απαιτεί κάποια παραμετροποίηση απο πλευράς σας σχετικά με το MyData. Οποιαδήποτε παραμετροποίηση απαιτείται έρχεται προεγκατεστημένη χωρίς να χρειάζεται κάποια ενέργεια απο τον χρήστη.

Η συνδρομή MyData μέσω παρόχου είναι απαραίτητη για την απαλλαγή απο φορολογικό μηχανισμό ή/και ταμειακή μηχανή κατά την έκδοση αποδείξεων λιανικής.

Το Primer MyData E-Shop (Προηγμένος φορολογικός μηχανισμός ηλεκτρονικού καταστήματος) είναι πατενταρισμένη τεχνολογία διασύνδεσης ηλεκτρονικών καταστημάτων με MyData μέσω παρόχου και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση.