Τι μας κάνει να

Ξεχωρίζουμε

Η Primer Software γεννήθηκε το 2014 με το όραμα να ηγηθεί στον τομέα λογισμικού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τα πρώτα χρόνια η εταιρεία δημιούργησε την πρώτη γενιά των προγραμμάτων και ανέπτυξε την καρδιά των λειτουργιών του λογισμικού μας. Τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία εργάζεται στην δεύτερη γενιά και σήμερα, το λογισμικό περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με: λογιστήριο, μισθοδοσία, εμπορικό και τραπεζικές συναλλαγές. Οι ενότητες αυτές επεκτείνονται συνεχώς για να καλύψουν και άλλες περιοχές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Primer είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιήσει λειτουργίες σχετικές με την καταγραφή και αντιστοίχιση τραπεζικών συναλλαγών στην λογιστική. Στόχος μας είναι, οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν και σε άλλες ενότητες λογισμικού όπου είναι εφαρμόσιμες. Για να διασφαλίσει την αρτιότητα του κώδικα, η Primer Software δραστηριοποιεί μια κοινότητα από 250 beta-testers, που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα πριν αυτό διανεμηθεί σε πελάτες. Με τον τρόπο αυτό, αφαιρούνται σφάλματα από τον κώδικα και επιτυγχάνεται την άριστη ποιότητα αυτού.

Η Αποστολή μας:

Αποστολή της Primer Software είναι να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες της, με λογισμικό που παρέχει εξέχουσα λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Εργαζόμαστε για να γίνουμε ηγέτες του κλάδου και συνεχώς προσεγγίζουμε την αριστεία. Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας και η άψογη ποιότητα του λογισμικού είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα.

Οι Αξίες μας:

Οι αξίες πάνω στις οποίες είναι βασισμένη η Primer Software είναι οι ακόλουθες :

  • Ακεραιότητα
  • Αξιοπιστία
  • Εμπιστοσύνη
  • Εμπιστευτικότητα
  • Συνεχής βελτίωση
  • Ομαδικό πνεύμα