ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Για να συνδέσετε τον νέο εκτυπωτή με Bluetooth πρώτα πρέπει να συνδέσετε την συσκευή από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε συσκευής και πληκτρολογείτε τον κωδικό αντιστοίχισης του κάθε εκτυπωτή όπως αναγράφεται στις οδηγίες του.

Ύστερα στην εφαρμογή μας πηγαίνουμε στις Γενικές Ρυθμίσεις και επιλέγουμε το πρότυπο απόδειξης “Θερμικός Εκτυπωτής”

ΟΘΟΝΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΘΟΝΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Αυτόματα η μέθοδος σύνδεσης είναι “Bluetooth” και επίσης αυτόματα στην επιλογή μοντέλου θερμικού εκτυπωτή προεπιλέγετε το “Default Printer” όπου είναι ο πρώτος θερμικός εκτυπωτής που έχει συνδεθεί η συσκευή.

Εναλλακτικά αν θέλουμε να αλλάξουμε και να επιλέξουμε συγκεκριμένα την συσκευή-εκτυπωτή που θέλουμε να συνδεθούμε ανοίγουμε την επιλογή μοντέλου θερμικού εκτυπωτή και επιλέγουμε την επιθυμητή συσκευή από την λίστα.

Για να συνδεθεί νέος εκτυπωτής μέσω Wifi πηγαίνουμε στις Γενικές Ρυθμίσεις και επιλέγουμε το πρότυπο απόδειξης “Θερμικός Εκτυπωτής”. Ύστερα επιλέγουμε την μέθοδο σύνδεσης Wifi και αυτόματα μας εμφανίζονται 2 πεδία: η διεύθυνση IP του εκτυπωτή και η πόρτα. Αφού εισάγουμε αυτά τα 2 πεδία σωστά τότε ο εκτυπωτής θα έχει συνδεθεί.

Η επιλογή εκτύπωσης αντιγράφου σε κάθε έκδοση απόδειξης ισχύει για όλες τις μεθόδους και για όλους τους εκτυπωτές που μπορεί να συνδεθεί η συσκευή (Εμπορίου, Cardlink, Viva)